Ìsole ëd Lérins

J'ìsole ëd Lérins a son doe ìsole dj'Alp Marìtime: l'ìsola ëd Santa Margrita (la pì granda) e l'ìsola 'd Sant Onorà. Le doe ìsole a son separà da në strèit canal, ciamà piat mesan.