Cristaj d'òsmi

L’Òsmio (sìmbol Os) a l'é col ch’a fa stantesses ëd j'element chìmich. Soa massa atòmica a l'é ëd 190,23 g/mol e soa densità a l'é 'd 22.661 kg/m³.

L’òsmio a l'é stàit dëscoatà dël 1803 dal chìmich anglèis Smithson Tennant.