All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam a l’é un partì polìtich indian. Ël partì a l’é stàit fondà ant dël 1972 da MG Ramachandran.

Ël cap dël partì a l’é OPS-EPS.

Ant le elession parlamentar dël 2004 ël partì a l’ha pijà 8.547.014 vot (2.2%). Ma ël partì a l’ha nen pijà gnun segg ant ël parlament.

AnliuraModifiché