Acòrd ëd lìber ëscambi nòrd-american

L'Acòrd ëd lìber ëscambi nòrd-american a l'é intrà an fonsion dël 1994 antra Méssich, Stat Unì e Canadà. A esònera j'asiende dai drit ëd dugan-a antra costi pais.