Andrea Guglielminetti

Andrea Guglielminetti

Andrea Guglielminetti a l'era nassù a Turin ai 1 ëd fërvé dël 1901 e a l'é mòrt-ie ai 10 d'avril dël 1985.
Democristian, a l'é stait sìndich ëd Turin dal 9 dë stèmber dël 1968 al 22 ëd luj dël 1970.