Scultor e architet.
Arnolfo di Cambio a l'era nà dël 1240 anviron a Colle di Val d'Elsa. Vers ël 1260 a l'ha frequentà l'atelié dlë scultor Nicola Pisano a Pisa e a Sien-a.

Vivend a Roma a parte dal 1276, ambelelà a l'ha realisà la tomba dël cardinal Annibaldi a San Gioann an Lateran e dël vësco ëd Roma Adrian V a San Fransesch ëd Viterb. Dël 1281 a l'era a Perugia, dël 1282 a Orvieto, peui a Roma. Rintrà a Firense dël 1296, a l'ha partissipà tanme scultor e architet a l'arcostrussion dla catedral ëd Santa Marìa dla Fior e al palass dla Sgnorìa.

Arnolfo di Cambio a l'é mòrt a Firense dël 1302.