Benedet XVI

Joseph Aloisius Ratzinger a l'é nà dël 16 avril 1927 a Marktl an Almagna e a l'é mort dël 31 dzémber 2022. Dal 19 avril 2005 al 28 fërvè 2013 a l'é stàit ël vësco ëd Roma ch'a fa 265 con ël nòm ëd Benedet XVI. A l'é stàit un dj pòch Papa dla Cesa Catòlica a dé dimission.