Ël Berili (sìmbol Be) a l'é ël quart element chìmich. Soa massa atòmica a l'é ëd 9.0122 g/mol e soa densità a l'é ëd 1848 kg/m3. Ël Berili a l'é stàit dëscuvert dël 1798 dal chìmich svedèis Louis Nicolas Vauquelin 'me òssid e dël 1828 dal chìmich Friedrich Wöhler e dal chìmich fransèis Antoine Alexandre Bussyalmàn.