Un Boeing 737-800 dla KLM

Ël Boeing 737 a l'é n'avion 'd linia ëd mojen dimension costruì ant jé Stat Unì.

Ël prim vòl dël protòtip a l'é stàit dël 9 avril 1967 (737-100) e a l'é intrà an servissi dël 10 ëd fërvè 1968 con la Lufthansa. Fin al di d'ancheuj a son stàit construì 10.478 Boeing 737.