Un Boeing 747

Ël Boeing 747 a l'é n'avion 'd linia costruì ant jé Stat Unì.

Ël prim vòl dël protòtip a l'é stàit dël 22 ëd fërvè 1969 e a l'é intrà an servissi dël 22 ëd gené 1970 con la Pan Am. Fin al di d'ancheuj a son stàit construì 1.554 Boeing 747.