Mesté ëd chi ch'a fa scarpe, da nen confonde col ciavatin, ch'a jë rangia mach.

Ël mesté ant ij proverbi Modifiché

Da calié ëvnì ciavatin as dis ëd chi ch'a cala ëd qualìfica.