Mesté ëd chi ch'a fa scarpe, da nen confonde col ciavatin, ch'a jë rangia mach.

Ël mesté ant ij proverbiModifiché

Da calié ëvnì ciavatin as dis ëd chi ch'a cala ëd qualìfica.