Camp archimedien

Un camp tut afàit ordinà as dis camp archimedien si për minca a>0 e a-i é un natural n tal che b<na.

Archimede a l'avìa atribuì a Eudòss costa proprietà dle grandësse.