Ritrat ëd Carl Linné dël 1775.

Carl Linné, peui Carl von Linné ma ëdcò Carolus Linnaeus, nassù ai 23 ëd magg dël 1707, mòrt ai 10 ëd gené dël 1778, a l'é stàit un botànich, fìsich e zoòlogh svedèis ch'a l'ha creà la nomenclatora binomial.

Ant ël sistem ëd la nomenclatura binomial, minca sòrt d'animal e ëd piante a l'ha un nòm consistent ëd doe paròle latin-e, un-a për sò géner e un-a për soa specie.

Sto sistem a l'ha ancaminà a esse dovrà dai biòlogh ëd tut ëd mond e Linné a l'é conossù com ël pare dla tassonomìa moderna. A l'era ëdcò un bon lenghista e già avosà a sò temp; quand a l'é stàit fàit nòbil dal Re dë Svessia a l'ha adotà ël nòm von Linné.