Doe fòrse nen alinià, d'ugual grandëssa e ëd vers opòst aplicà a 'n còrp as ciamo na cobia.
Na cobia a peul nen esse echilibrà da na fòrsa sìngola, ma mach da n'àutra cobia dl'istessa grandëssa e ëd vers opòst.