David Brewster

David Brewster

Fìsich.
David Brewster a l'era nà dël 1781. Dël 1812 a l'ha deduvù ëd fasson empìrica la laj ch'a pòrta sò nòm.
A l'é mòrt dël 1868.

A pòrto sò nòmModifiché