Garry Shandling


Shandling dël 30 avril 2011

Garry Shandling (nòm complet Garry Emmanuel Shandling) a l'é n'àtor american, nà dël 29 novèmber 1949 a Chicago, Illinois.