Gioann Pàul I

Gioann Pàul I

Albino Luciani a l'é nà dël 17 otòber 1912 a Canale d'Agordo, e a l'é mòrt dël 28 stèmber 1978 a Roma. Për màch 33 dì a l'é stàit ël vësco ëd Roma ch'a fa 263 con ël nòm ëd Gioann Pàul I.