Giorgio Napolitano

Giorgio Napolitano

Giorgio Napolitano a l'é nassù a Nàpoli ël 29 ëd giugn dël 1925.
Dal 15 ëd magg dël 2006 al 14 ëd gené dël 2015 a l'é stàit ël president nùmer 11 dla Repùblica Italian-a.