Giovanni Leone

Giovanni Leone

Giovanni Leone a l'era nassù a Nàpoli ël 3 ëd novèmber dël 1908 e a l'é mòrt a Roma ël 9 ëd novèmber dël 2001.
A l'é stàit ël sest president dla Repùblica Italian-a dal 29 dë dzèmber dël 1971 al 15 ëd giugn dël 1978, quand ch'a l'ha dàit soe dimission për le polémiche an sl'afé Lockheed.