Gondwana e Laurasia

Ël Gondwana a l'era un sùper-continent ch'a argropava la Mérica dël Sud, l'Àfrica, l'Antàrtich e l'Australia durant l'era scondaria.