Harald V dla Norvegia

Harald V dla Norvegia

Harald V dla Norvegia a l'é nassù a Skaugum ël 21 ëd fëvré dël 1937, fieul ëd Olav V e ëd Maria ëd Svessia.
Dël 1968 a l'ha marià Sonja Haraldsen.
A l'é 'l rè dla Norvegia dal 1991.