Ël henry a l'é n'unità dë mzura dl'andutansa. Sò sìmbol a l'é H.

Ël henry a l'é n'unità derivà dël sistema antërnassional. Sò valor a l'é

.

Sot-mùltiplModifiché

Antra ij sot-mùltipl dël henry as deuvro:

  • abhenry (abH): henry
  • microhenry (μH): henry
  • milihenry (mH): henry