Ël hertz a l'é n'unità dë mzura ëd la frequensa. Sò sìmbol a l'é Hz.

Ël hertz a l'é n'unità derivà dël sistema antërnassional e sò valor a l'é

.