Indian National Congress a l’é un partì polìtich ëd sènter-ësnistra an India. Ël partì a l’é stàit fondà ant ël 1885 da A.O. Hume.

Ël pressident dël partì a l’é Sonia Gandhi.

Ël partì a pùblica Congress Sandesh. L'organisassion giovanil dël partì a l'é Indian Youth Congress.

Ant j'elession parlamentar dël 2004 ël partì a l’ha pijà 103.405.272 vot (26,7%, 145 segg).

AnliuraModifiché