Johnny Weissmuller

Ator american‎, d'orìgin austrìaca, nassù dël 1904 e mòrt dël 1984.
A l'é l'ator pì avosa ant ël ròl ëd Tarzan, dont a l'ha antërpretà dódes film.