La mia mama a veul ch’i fila


La mia mama a veul ch’i fila a l'é na canson popolar ch'a parla dna mariòira che longh ëd la sman-a a l'ha mai temp për giuté soa mare a filé la lan-a (o la càuna).

TestModifiché

La mia mama a veul ch’i fila al lùn-es,
ma mi al lùn-es ciapo le pùles,
ën pò ‘d sossì, ën pò ‘d lolà, la mia mama
fé da sin-a e da disné
la mia mama a veul ch’i fila,
e mi peuss pa filé.

La mia mama a veul ch’i fila al màrtes,
ma mi al màrtes gieugo a le carte,
mi al lùn-es ciapo le pùles,
ën pò ‘d sossì, ën pò ‘d lolà, la mia mama
fé da sin-a e da disné
la mia mama a veul ch’i fila,
e mi peuss pa filé.

La mia mama a veul ch’i fila al merco
ma mi al merco vado da Berto
mi al màrtes gieugo a le carte,
mi al lùn-es ciapo le pùles,
ën pò ‘d sossì, ën pò ‘d lolà, la mia mama
fé da sin-a e da disné
la mia mama a veul ch’i fila,
e mi peuss pa filé.


La mia mama a veul ch'i fila al giòbia,
mi al giòbia monto 'n sla lòbia
mi al merco vado da Berto
mi al màrtes gieugo a le carte,
mi al lùn-es ciapo le pùles,
ën pò ‘d sossì, ën pò ‘d lolà, la mia mama
fé da sin-a e da disné
la mia mama a veul ch’i fila,
e mi peuss pa filé.

La mia mama a veul ch’i fila al vënner,
ma mi al vënner siasso la sënner
mi al giòbia monto 'n sla lòbia
mi al merco vado da Berto
mi al màrtes gieugo a le carte,
mi al lùn-es ciapo le pùles,
ën pò ‘d sossì, ën pò ‘d lolà, la mia mama
fé da sin-a e da disné
la mia mama a veul ch’i fila,
e mi peuss pa filé.

La mia mama a veul ch’i fila al saba,
ma mi al saba ciapo la paga
mi al vënner siasso la sënner
mi al giòbia monto 'n sla lòbia
mi al merco vado da Berto
mi al màrtes gieugo a le carte,
mi al lùn-es ciapo le pùles,
ën pò ‘d sossì, ën pò ‘d lolà, la mia mama
fé da sin-a e da disné
la mia mama a veul ch’i fila,
e mi peuss pa filé.

La mia mama a veul ch’i fila 'd festa,
ma mi ëd festa 'm buto la vesta,
mi al saba ciapo la paga,
mi al vënner siasso la sënner,
mi al giòbia monto 'n sla lòbia,
mi al merco vado da Berto,
mi al màrtes gieugo a le carte,
mi al lùn-es ciapo le pùles,
ën pò ‘d sossì, ën pò ‘d lolà, la mia mama
fé da sin-a e da disné
la mia mama a veul ch’i fila,
e mi peuss pa filé!