Ël lagh dal satélit

Ël Lagh ëd Còm a l'é 'l ters pì gròss lagh ëd l'Italia dòp ël Lagh ëd Garda e ël Lagh Magior
A l'ha na surfassa ëd 145 km² e a resta antra la Lombardia e ël canton Tësin (ën Svìssera).