Ël Litio (sìmbol Li) a l'é ël ters element chìmich. Soa massa atòmica a l'é ëd 6.941 g/mol e soa densità a l'é ëd 0,535 g/m3. A l'é un metal alcalin.

Ël Litio a l'é stàit dëscuvert dël 1817 dal chìmich svedèis Johan August Arfwedson.