Luigi Einaudi

Luigi Einaudi

Luigi Einaudi a l'era nassù à Carù ël 24 ëd mars dël 1874 e a l'é mòrt a Roma ël 30 d'otóber dël 1961.
Conomista arnomà, a l'é stàit Governator dla Banca d'Italia dal 1945 al 1948.
A l'é stàit lë scond president dla Repùblica Italian-a dal 12 ëd maj dël 1948 a l'11 ëd maj dël 1955.

Scrit prinsipajModifiché

  • Prediche inutili (1959).