Ël Magnesi (sìmbol Mg) a l'é col ch’a fa dódes ëd j'element chìmich. Soa massa atòmica a l'é ëd 24,3050 g/mol e soa densità a l'é ëd 1738 Kg/m3.

Ël Magnesi a l'é stàit dëscuvert dël 1755 dal chimich anglèis Joseph Black e isolà dël 1808 dal chimich anglèis Humphry Davy.