Marco Pannella


Marco Pannella

Marco Pannella, (nom ver Giacinto Pannella) nàit a Téramo, ël 2 ëd magg 1930 e mort a Roma ël 19 ëd magg 2016, a l'é stàit un òm politich italian, avosà për avej fonda ël Parti radical italian.