Matìa Corvin d’Ungherìa


Nte-kir-matyas.jpg

Matìa Corvin (Mátyás Hunyadi), nàit a Cluj Napoca ël 23 ëd fërvé 1443 e mòrt a Vien-a ël 6 avril 1490, a l'é stàit re d’Ungherìa dal 1469 e dal 1486 ëdcò Duca d'Àustria.