Monede Euro ëd l'Irlanda


Le monede Euro ëd l'Irlanda a mostro mach n'ùnich dissègn për minca serie ëd monede: a l'è rapresentà un'arpa séltica, sìmbol tradissional dl'Irlanda fin da l'Età ëd Mes. L'arpa a l'è stàita dissegnà da Jarlath Hayes. Tuti ij taj a inserisso ëdcò le dódes stèile sìmbol ëd l'Euròpa, l'ann dël cònio e la scrita ÉIRE, ch'a veul dì Irlanda an lenga gaélica.
Monede comemorative da 2 euroModifiché

Dël 2007 l'Irlanda, tanme tut j'àutri Stat ëd l'Union, a l'ha emëttù la moneda comemorativa pëe ij 50 agn ëd la signadura dij Tratà ëd Roma, ch'a l'han sancì la nàssita dla futura Comunità Europenga.