Mustafa Khalil

Mustafa Khalil

Mustafa Khalil (مصطفى خليل an àrab) a l'era nassù ai 18 ëd novèmber dël 1920 ant ël goernadorà d'Al-Qalyubiyah.
Apress dë studi superior al Càiro e ant jë Stat Unì, a l'ha ocupà vàire fonsion ministeriaj (abitassion, traspòrt, andustria, petròli) an Egit ant ël perìod ch'a l'era al podèj Gamal Abdel Nasser.
Ëd novèmber 1977 a l'avìa acetà ëd compagné Anwar Al-Sadat a Gerusalem: costa vìsita a l'avìa duvertà la stra a le negossiassion ëd Camp David. Da otóber 1978 a maj 1980 a l'é stàit prim ministr d'Egit.
Khalil a l'era ël cap dla delegassion egissian-a durant le discussion ëd pas ëd Camp David con Israel, ch'a l'han ëmnà a j'acòrd dël 1979.

Mustafa Khalil a l'é stàit ëdcò prim segretari dl'Union sossialista àraba e vice-pressident dël Partì nassional democràtich, la formassion al podèj dël pressident Hosni Mubarak.
A l'é mòrt al Càiro ai 7 ëd giugn 2008.