Ël newton a l'é n'unità dë mzura dla fòrsa. Sò sìmbol a l'é N e sò nòm a-j ven da Isaac Newton.

Ël newton a l'é n'unità derivà dël sistema antërnassional. Sò valor a l'é

.