Paolo IV

Gian Pietro Carafa a l'é nà dël 28 giugn 1476 a Capriglia e a l'é mòrt dël 18 òst 1559 a Roma. Dal 1555 al 1559 a l'é stàit ël vësco ëd Roma ch'a fa 223 con ël nòm ëd Pàul IV.