Pio XI

Ambrogio Damiano Achille Ratti a l'era nassù a Desio ël 31 ëd maj dël 1857. Ai 6 ëd fërvè dël 1922 a l'é stàit elegiù vësco ëd Roma ch'a fa 259 e a l'ha sernù ël nòm ëd Pio XI.
A l'é mòrt a Roma ël 10 ëd fërvè 1939.