Postulà d'Eudòss-Archimede

Ël postulà d'Eudòss-Archimede a fortiss che pijà comsëssìa na cobia ëd segment a l'é sempe possìbil trové un mùltipl (natural) dël prim pì longh dël second.