Ël Ròdio (sìmbol Rh) a l'é col ch’a fa quarantessinch ëd j'element chìmich. Soa massa atòmica a l'é ëd 102,90550 g/mol e soa densità a l'é ëd 12.450 kg/m³.

Ël ròdio a l'é stàit dëscuert dël 1803 dal chìmich anglèis William Hyde Wollaston.