Ronald Reagan


Ronald Reagan

Ronald Wilson Reagan, (Tampico 6 ëd fërvé dël 1911 - Bel Air 5 ëd giugn dël 2004) a l'é stàit ël pressident ch'a fa 40 djë Stat Unì d'América dai 20 ëd gené dël 1981 al 1989.