Sòdi metàlich

Ël Sòdio (sìmbol Na) a l'é col ch’a fa óndes ëd j'element chìmich. Soa massa atòmica a l'é ëd 22,9897 g/mol e soa densità a l'é ëd 968/m3. A l'é un metal alcalin.

Ël Sòdio a l'é stàit dëscuvert dël 1809 dal chimich anglèis Humphry Davy.