Sandro Pertini

Sandro Pertini

Alessandro (Sandro) Pertini a l'era nassù à Stella San Giovanni ël 25 dë stèmber dël 1896 e a l'é mòrt a Roma ël 24 ëd fërvè del 1990.
A l'è stàit ël president nùmer 7 dla Repùblica Italian-a dal 9 ëd luj dël 1978 al 29 ëd giugn dël 1985.