Panorama dël vilagi

Santiago Tequixquiac, l'é un cit paisòt ch'a resta a nòrd ëd Sità dël Méssich ant lë stat dël Méssich; sò vèj nòm an lenga otomí a l'é Mbije. Ël pais a l'é partagià an sinch borgià (barrios) e na colònia:

  • Barrio de San José (na vira ciamà Taxdho)
  • Barrio de San Mateo (na vira ciamà Hueycalco)
  • Barrio de San Miguel
  • Barrio de Santiago o Centro (na vira ciamà Tequixquiac)
  • Barrio del Refugio (na vira ciamà Acatlán)
  • Colonia Ejidal Adolfo López Mateos.