Scandio (sìmbol Sc) a l'é col ch’a fa vintun ëd j'element chìmich. Soa massa atòmica a l'é ëd 44,955910 g/mol e soa densità a l'é ëd 2985 kg/m³.

Lë scandio a l'é stàit dëscuvert dël 1879 dal chimich svedèis Lars Fredrick Nilson.