Stamp:User ces-3


ces-3 Tento uživatel je schopen plynně komunikovat česky.