Stamp:User ido-1


ido-1 Ta uzanto povas komunikar per bazala nivelo di Ido.