Stamp:User kaz-1


kaz-1 Бұл қолданушы қазақ тілінде біраз жаза алады.