mkd-5 Овој корисник зборува македонски на професионално ниво.