Stamp:User tgl-4


tgl-4 Ang user na ito ay nakakapagsalita ng Tagalog sa mala-katutubong antas.