Starbucks

La sossietà për assion Starbucks a l'é na caden-a antërnassional ëd piòle për café. A l'é stàita fondà a Seattle, ant lë stat ëd Washington, anté ch'a l'ha soa sede, dël 1971. Ël sìmbol gràfich dla sossietà a l'é na siren-a stilisà.